Word bewust van …

Het is makkelijker gezegd dan gedaan, je wilt gehoor hebben. Je wilt dat jouw narcistische partner verantwoordelijkheid toont en dat de gemanipuleerde omgeving jouw hoort en ziet wat ver werkelijk gebeurt in jullie relatie en hoe zij gemanipuleerd worden met leugens, halve waarheden ed. Misschien hoop je daarmee op een oplossing, verbetering van de relatie, steun en/of hulp. Het is zinloos om dat te verwachten, zet die verwachting uit je hoofd.

Het is niet jou verantwoordelijkheid andere in te laten zien dat zij verantwoordelijkheden hebben en behoren te dragen voor hun gedrag.

De Destructieve persoon

Je narcistische partner kun je niet veranderen, de mentale staat is al te lang ernstig gestoord. De narcist weet heel goed wat ze doet, dat zij degene is die de relatie tot een hel maakt waar ze jou in laat leven, dat ze liegt en dat ze zowel jou als haar omgeving een leugen laat leven. Je kunt niet doordringen bij iemand die zo’n ernstige persoonlijkheidsstoornis heeft, zelfs professionals kunnen dat niet. Het is een ontwikkelingsstoornis, al heel jong ontstaan rond de 5 jaar door ernstig trauma, dit kan o.a. zijn door emotionele verwaarlozing, mishandeling, seksueel misbruik en/of andere schokkende gebeurtenissen. Gezien het zo jong ontstaan is en de emotionele ontwikkeling rond die leeftijd (+/- 5 jaar) is gestagneerd heb je nu dus met een volwassen iemand te maken met een emotionele ontwikkeling van een kind van 5 á 6 jaar. Ga maar eens met een kind een serieus gesprek aan over volwassen zaken, dat gaat niet… Natuurlijk krijg je de reactie van een kind terug, boos, defensief, vingertje wijzen, andere de schuld geven, en de pruillip en de stilte behandeling want het kind snapt er helemaal niets van wat je zegt, dat is helemaal niet gek op die leeftijd… Als dat kindergedrag door volwassen vrouw word vertoont is dat heel verwarrend en frustrerend, je gaat er vanuit met een volwassen iemand te maken te hebben, fysiek is dat ook zo… mentaal is ze verre van volwassen.

De hersenen ontwikkelen zich tot het 25ste jaar. Het trauma waar we het over hebben zorgt voor emotionele ontwikkelingsstoornis. Hierbij is de ontwikkeling van het gebied in de hersenen, het emotioneel brein ook fysiek niet verder gegroeid dan het was rond de leeftijd van traumatisering(en), dit is ook zichtbaar als die hersenen gescand zouden worden. Je hebt dus met een kind te maken, dat gevoel zul je ook wel hebben bij haar als je tracht iets te bespreken als volwassen mensen. Geef dat op, het gaat nooit lukken en als het wel gelukt lijkt te zijn omdat ze je iets moois voorgeschoteld heeft zul je snel merken dat het net zoveel betekent als dat je een kind vraagt haar kamer op te ruimen, ze zegt ja dat doe ik, je gaat kijken en ze zit te spelen en de kamer is nog een grotere puinhoop. Een relatie met een narcistisch iemand zal ook zeker een steeds grotere puinhoop worden, ze ruimt niets op, letterlijk en figuurlijk niet, het zijn slechts loze woorden en met woorden is nog nooit iets opgeruimd geraakt. Op volwassen niveau communiceren met een narcistisch persoon is dus onmogelijk. Frustreer jezelf niet meer met al die zinloze pogingen… besef dat je met een kind in een volwassen lijf te maken hebt. Je wilt toch geen relatie met een kind…!?

Ze verkeerd dus in de emotionele staat van een kind van 5 jaar. Als volwassen weet ze wel wat ze doet, andere delen van het brein zijn wel redelijk ontwikkelt. Een kind weet ook goed van kwaad te scheiden, weet het ook als ze niet eerlijk is en liegt, kent ook eigen verantwoordelijkheden. Dat weet deze volwassen vrouw dus ook, alleen zij is verantwoordelijk voor haar gedrag en haar keuzes. Neem daar dus geen verantwoordelijkheid, laat die bij haar… Laat je geen schuld aan praten, het komt niet door jou dat zij liegt, bedriegt, gebruikt en misbruikt… dat is haar verantwoordelijkheid, alleen zij kan daar verandering in brengen! Reken er op dat dit nooit gebeurt…. dat doet ze voor niemand niet, zelfs voor zichzelf niet.

De Destructieve omgeving

Destructieve mensen roddelen er op los, proberen zo mensen aan hun zijde te krijgen en tegen jou of andere op te zetten. Ze schuwen geen enkele leugen. Ze leven in een eigen werkelijkheid en deze schotelen ze de omgeving ook voor. Dit doen ze hun hele leven al, de omgeving is in de ban van de destructieve persoon, ze zijn jaren en jaren door haar gehersenspoeld. In elke relatie van de narcist is het problemen, gaat het van mooi naar heel slecht. Steeds is zij weer de zielige persoon, het slachtoffer die uit komt huilen bij haar moeder en/of vriendin. Op gegeven moment raakt de hele familie en misschien zelfs jouw familie er bij betrokken. Iedereen vind haar weer zo zielig, dat ze weer zo’n man heeft getroffen…. bleh, arme vrouw. Haar moeder of vriendin hoort haar zielige verhalen, hij deed dit en hij deed dat… maar eigenlijk heeft ze het over zichzelf (projectie), ik deed dit en ik deed dat en daar reageerde hij op. Dat heeft de onnozele omgeving natuurlijk niet door, ze hebben een beeld van haar die geheel gebaseerd is op het mooie masker wat zij draagt… dat masker wat thuis onder 4 ogen afgaat en waaronder iemand zit waar geen land mee te bezeilen is. Op gegeven moment gaan degene waar zij zich steeds bij beklaagd over jou er ook met andere over praten, best logisch want ze worden volgestopt met narigheid en dat moet er ook uit.

Zo raken steeds meer mensen gemanipuleerd, zelfs mensen die jou geheel niet kennen raken er van overtuigt dat jij de nare partner bent, net als die vorige partners waren. Manipulatie door roddel heeft grote effecten, dat weet de narcistische, daar maakt ze misbruik van. Familie, vrienden, hulpverleners (ook jouw hulpverlener), artsen, instanties ed. zelf (jonge) kinderen worden gemanipuleerd, krijgen met de in haar hoofd gecreëerde werkelijkheid te maken die net zo vals is als haar ego.

Het zijn alleen de onnozele die niet aan waarheidsbevinding doen! Elk volwassen denkend mens begrijpt dat ze iets van een kant van de partij horen over iets waar ze niet bij geweest zijn en dus ook niet over kunnen oordelen. Ook elk volwassen denkend mens begrijpt dat roddelen over je partner niet een positieve investering is, maar een bom onder een relatie leggen is. Ook beseffen volwassen denkende mensen dat ze met geroddel deel van iets gemaakt worden waar ze geen deel van zijn. Degene die haar steunen en daarmee tegenover jou komen te staan horen graag roddel, ze zijn de onnozele die net zo graag teren op negativiteit als de narcistische.

Het zijn de onnozele die zich ook niet volwassen opstellen, en die haar als een kind behandelen, dat doen ze haar hele leven al… want ze was toen een kind en dat is ze nu nog. Inderdaad, een kind stuur je niet de deur uit met de woorden “ga jij eens even snel je eigen problemen oplossen in plaats van ze bij mij neer te leggen, waar het misgaat tussen twee mensen hebben beide hun eigen verantwoordelijkheid dus neem die!” Een kind behandel je als een kind…

En als die omgeving ook niet volwassen is, gedragen ze zich ook als onnozele kinderen. Onnozele kinderen gaan mee pesten met de pester…

Het ligt niet altijd geheel aan de omgeving, narcistische zijn gewiekst. De Narcistische is voortdurend bezig feiten zo te draaien dat het haar het best uit komt en zij van elke schuld en dus verantwoordelijkheid verschoond blijft. Kenmerkend is ook nog eens dat ze dat zo goed doet dat de omgeving er bij herhaling ‘in tuint’. Toch er is wel een omgeving nodig die haar de mogelijkheid bied, bij herhaling zelfs. En sommige zijn wel heel erg meegaand met de narcist… Dan kun je je ook afvragen, hoe goed zijn zij voor de narcist

Ik zag mensen bewust met haar mee liegen.
Ik zag mensen bewust voor haar liegen, waar ze eerst even na moest denken, besloten ook te liegen en me met geschrokken ogen aan bleef kijken om te zien of ik haar leugen geloofde. 

Een partner die roddelt heeft geen respect voor jou, ook niet voor de mensen in haar omgeving, zelfs niet voor zichzelf… Roddelaars hebben niets goeds voor met andere. Roddel is per definitie negatief! De mensen die zich erdoor laten leiden zijn ook onvolwassen, en te dom om te (kunnen) beseffen dat ze met iemand van doen hebben die hen injecteert met haar negativiteit en haar eigen werkelijkheid en niet DE werkelijkheid. Dat ze zich heel gewillig beschikbaar stellen aan stelselmatig misbruik van henzelf om medeplichtig gemaakt te worden aan (psychische) mishandeling. Ook zij zijn daders!

Als jou gezondheid ernstig geschaad is, misschien ook jouw leven in ernstig gevaar is geweest of is ten tijde van de relatie is en je partner stapt vrolijk door dan is het duidelijk. Jij bent het slachtoffer! Depressief kan iedereen worden, angsten komen door dingen van buitenaf, nachtmerries zeggen veel over waar of met wie die angsten te maken hebben, overprikkelt raak je door je omgeving, het zijn allemaal tekenen dat de omgeving waarin je zit iets met je doet wat niet goed is. Zij kan zich nog zo een slachtofferrol aanmeten bij wie dan ook, slachtoffers lopen schaden op en dat is duidelijk merkbaar en zichtbaar. De dader gaat inderdaad vrolijk door, er is met haar niets aan de hand, zij word niet depressief, krijgt geen angsten, geen nachtmerries, geen paniekaanvallen, raakt niet verward en snel overprikkelt omdat het haar teveel word waar ze mee belast word. Zij heeft zichzelf de slachtofferrol aangemeten om onder haar walgelijk gedrag uit te komen Ze heeft jou als dader neergezet, zo bejegend ze jou en daarmee manipuleert ze iedereen die dat graag wil horen. Logisch nadenken kan die omgeving ook niet, er is oorzaak en gevolg… aan jou zijn de gevolgen duidelijk zichtbaar en merkbaar.

Logisch nadenken blijkt voor veel mensen  heel moeilijk te zijn. Heb je ooit een dader van wat dan ook ziek zien worden van eigen wandaden, of zichzelf kwijt zien raken… waarbij het slachtoffer vrolijk ongeschonden door het leven gaat ???

Als de omgeving de werkelijkheid hadden willen weten, als ze überhaupt enige vorm van sociaal emotionele ontwikkeling en besef hadden gehad was aan jou gevraagd hoe het toch komt dat jij het zo lastig hebt, hadden ze interesse gehad en menselijkheid gehad in plaats van je te veroordelen. Je hebt dus niet alleen te maken met een emotioneel 5 jarige partner, je hebt ook te maken met een ernstig onder ontwikkelde omgeving, ze zijn weinig menselijkheid toebedeelt.

Daar heb je dus mee te maken als slachtoffer van een narcistisch destructief persoon. Besef dat ook die omgeving dader is! Wegwezen, ren voor je leven, dat is de enige mogelijke oplossing, denk aan jezelf en denk vooral alleen voor jezelf. Je kunt doven niet laten horen, je kan blinde niet laten zien… Je kan je eigen ogen openen en naar jezelf gaan luisteren, het gaat om jou!