Verschillend gedrag bij omgeving en partner

Vertoont je partner (collega, kind, vriend, ouder) meerdere van onderstaande eigenschappen? Grote kans dat je hier met een narcist(e) te maken hebt. Narcisme heeft groter psychisch schadelijk effect op de omgeving dan men beseft. Vaak ben je er niet bewust van dat je gemanipuleerd word en dat je door een psychologisch spelletje betrokken word in iets waar je niets mee te maken hebt en zou moeten hebben. Je kan zomaar een helper of zelfs medeplichtige gemaakt worden zonder dat je er erg in hebt. Narcistisch gedrag zoals in de punten hieronder beschreven is een een psychologisch spel (brain-fuck) wat narcisten toepassen om er altijd en alleen zelf voordeel van te hebben. De omgeving van een narcist zijn voor de narcist geen vrienden, familie, partners ed. maar voeding voorziening of helpers hiertoe.

Gedrag/signalen van narcisten bij oppervlakkig of sporadisch contact.

 • Komen sociaal aangepast over.
 • Openlijk narcisten zijn vlot in de omgang, actief aanwezig, soms heel erg aanwezig.
 • De verborgen narcist is een stille die er meer bij zit dan zich actief opstelt.
 • Handhaven zich bijgevolg met succes op de werkvloer.
 • Overwaarderen eigen kunnen en belangrijkheid, vooral naar buiten toe.
 • Profiteert van andere, van aandacht, giften, financieel ed. en kan dit geslepen manipuleren.
 • Heeft weinig echte vrienden/vriendinnen, vaak maar een langdurige vriendschap, maar met weinig echte diepgang.
 • Mensen om de ene vriend/vriendin heen worden in de regel al is het er geen vriendschapsband wel als vrienden beschouwd.
 • Adoreert/idealiseert en is afhankelijk van een bepaalt persoon, vaak die ene vriend/vriendin.
 • Vraagt bij problemen om aandacht en steun voor het negatieve in een slachtofferrol.
 • Bij problemen zie je een slachtoffer die steen en been klaagt over wat hen aangedaan is.
 • Verborgen narcisten, vooral het stille type doet mee maar neemt zelf geen tot weinig initiatieven.
 • Is verleidelijk, uiterlijk een opvallende verschijning. Puur natuur en gewoon is hij/zij niet.
 • Lijkt beschaafd, zo gedraagt hij/zij zich naar buiten toe. (In de thuis situatie met partner niet).
 • Is creatief, althans zo lijkt het voor de omgeving.
 • Roddelen over andere en met wie ze roddelen daar roddelen ze ook over.
 • Belast bij persoonlijke relatie problemen de omgeving met privé zaken en is niet integer.
 • Haalt eigen partner makkelijk door het slijk, puur uit eigen gewin en zieltjes te winnen.
 • Klaagt slechts, neemt en toont geen eigen verantwoording.
 • Is goed gekleed, verzorgd om charmant voor de dag te komen.
 • Besteed geen tot weinig tijd en energie aan eigen leefomgeving.
 • Contact en het overkomen naar buiten toe is veel belangrijker dan inspanning voor en verzorgen van een relatie voor het creëren van een langdurige stabiele relatie.

Je hebt het pas door als je het door wil krijgen (J. Cruyff)

Gedrag van narcisten bij dicht of dagelijks contact (bij partner, kinderen ed.)

 • zijn enkel op zichzelf en de eigen behoeften gericht;
 • zijn egocentrisch, diep vanbinnen negatief ingesteld en erg arrogant;
 • eisen en zuigen onvermoeibaar de energie van partner op;
 • willen altijd hun zin krijgen en drukken die ook door, ze doen het gewoon zonder rekening houden met de ander;
 • blijven eeuwig op zoek naar aandacht, bevestiging, complimentjes en bewondering. Vaak zonder het te verdienen en te waarderen;
 • hebben daarbij continu nood aan een publiek en dus aan mensen om zich heen;
 • kan zich niet richten op en samenwerken aan een langdurige warme relatie;
 • hechten veel belang aan eigen imago, houden dit zorgvuldig in stand, dat van een ander tasten ze aan om zichzelf meer te voelen;
 • hebben het uiteraard altijd bij het rechte eind want voelen zich superieur;
 • geven de indruk dat partner gek of dom is of op zijn minst volledig fout zitten;
 • opties die de ander aangeeft worden altijd weggewuifd, er bestaan geen andere opties behalve die ene van hen;
 • spelen daartoe graag spelletjes en veranderen steeds hun normen en waarden om hun slachtoffer emotioneel te ontwrichten;
 • zijn nooit tevreden en dus uiterst moeilijk om mee te leven;
 • is zo manipulatief dat partner dingen kan gaan doen die tegen eigen normen en waarde indruisen;
 • eisen het beste van alles en iedereen en verwachten dat anderen continu aan hun behoeften voldoen;
 • negeren systematisch de behoeften, wensen, grenzen en voorkeuren van anderen;
 • behandelen de partner en kinderen thuis anders dan in het openbaar, in openbaar doen ze alsof;
 • kunnen onverwacht, want zonder duidelijke oorzaak, totaal van humeur of persoonlijkheid veranderen;
 • hebben daarom vaak meer dan één gezicht en persoonlijkheid, dat ziet alleen de partner thuis:
 • reageren vreemd, onvoorspelbaar, kinderachtig of opvallend heftig in bepaalde situaties;
 • blazen de eigen prestaties op en strijken de eer op van de prestaties van een ander;
 • minimaliseren, bekritiseren, ridiculiseren of negeren de prestaties van anderen;
 • waarderen niet, uiten geen enkele waardering voor wat dan ook;
 • mishandelen of straffen de partner door zich koud, teruggetrokken, onverschillig en niet beschikbaar op te stellen;
 • doen intimi probleemloos pijn enkel en alleen voor de eigen emotionele bevrediging;
 • hebben een gebrekkig geweten en geen of weinig schuldbesef en dus ook geen erkennen van eigen aandeel;
 • kennen geen enkele schaamte voor wat ze (aan)doen en voor dat waar een ander zich wel voor zou schamen;
 • doen zich enkel positief/gevoelig/begrijpend/gul voor, indien ze er voordeel kunnen uit halen;
 • profileren zichzelf nooit als dader, altijd als slachtoffer;
 • nemen geen verantwoordelijkheid voor wat ze hebben aangericht, dan ook niet wat ze zichzelf uiteindelijk aandoen;
 • gebruiken, misbruiken, claimen en manipuleren partner(s);
 • streven naar macht en (seksuele)controle;
 • hebben een onontwikkeld, eerder een kinderlijk bewustzijn;
 • kunnen niet of slechts gebrekkig communiceren, er is geen interactie, gespreksvaardigheid en conversatie;
 • antwoorden niet ingeval van ruzie of woordenwisseling en/of kijken de ander spottend of onverschillig aan;
 • weigeren steevast compromissen te sluiten;
 • nemen veel, maar geven zelf enkel wat nodig is om voordeel uit de persoon of situatie te slepen;
 • zijn amper tot niet geïnteresseerd in de ander, tenzij dit winst oplevert voor hen onder één of andere vorm;
 • spuwen kritiek op alles en iedereen maar kunnen geheel niet met kritiek overweg naar hun persoon toe, ook opbouwende krtiek word beschouwd als aanval en roept een sterk defensieve houding op;
 • alles ligt aan de ander of komt door de ander. voor de eigen gedragskeuzes word de ander verantwoordelijk gesteld;
 • leert niet van fouten, misgaan, situaties. ontwikkelt zich niet vanuit die ervaringen.

Narcisten zijn vaak lang onherkenbaar aanwezig, je gaat er mee om en/of hebt er een relatie mee die goed gaat en leuk lijkt totdat je gaat beseffen dat het vooral eenrichtingsverkeer is en jij haar/zijn doel dient. 

Vergeet nooit dat je hier met een heel onevenwichtig iemand te maken hebt die je niet kan helpen en die anderen veel schade kan berokkenen. Het kan jaren duren, soms tientallen voordat je merkt dat je met een narcist te maken hebt, vaak pas als er al veel schade is ontstaan en jij er doorheen zit. Zonder je er bewust van te zijn waardoor of door wie het komt kun je een gevoel van opgebrand zijn hebben, uitgeput (burn-out) zijn of andere psychische problemen hebben.

Denk aan je eigen welzijn en gezondheid!