(Narcistisch) Slachtoffergedrag

Slachtoffergedrag is kiezen voor het spelen van een niet actieve rol in de oplossing. 

Een te sterke openheid naar buiten gaat samen met afgeslotenheid naar binnen toe. Personen waarbij dit type van omgang dominant is, vinden het moeilijk om zich op een positieve manier te verbinden met iemand omdat ze teveel op zichzelf gericht zijn. Ze gebruiken hun geschiedenis als excuus voor veel van hun problemen. Ze gedragen zich als slachtoffer en houden daarmee kwalen, problemen ed. in stand. Ze hebben er veel moeite mee positieve aandacht te geven en ontvangen. Verantwoording nemen word vermeden, de gehechtheid aan moeilijkheden is hardnekkig. De orale instelling (alles van anderen willen krijgen, een je moet het me geven houding) kan/moet, eventueel met deskundige begeleiding, doorbroken worden om op dieper niveau te helen. (Carolina Bont – Hoogsensitiviteit als kracht )

Bij een narcistische mensen draait het allemaal om hun, zij moeten in het middelpunt staan en zal daar veel voor doen. Het maakt niet uit over wiens rug dat gaat (vaak zijn dat partners die niet aan haar wensen voldoen), wie ze daarvoor misbruikt, verwaarloosd en zwart maakt. Daar is ze helemaal niet mee bezig, ze is alleen met zichzelf bezig, alleen het persoonlijk belang telt. Bij de extreme narcist heeft een relatie geen tot weinig waarde. Daar waar twee personen verantwoordelijk zijn voor een ontstane situatie zal een narcistisch iemand de integriteit van partner zonder schaamte schaden door de nadruk te leggen op haar als slachtoffer en op partner als dader.

Openlijk narcistische zullen vaker in het middelpunt staan met hun betweterigheid, luid praten, schreeuwerig zijn en een heel dominante houding. Het IK steekt overal bovenuit… mij zul je moeten horen en je hebt je te schikken. Mensen worden bang om er tegenin te gaan en het risico te lopen op een confrontatie die alles behalve prettig is. Zij bepaalt, iedereen houd rekening met haar… Het draait allemaal om haar!

De verborgen narcist doen het geniepiger, ze zorgt ervoor dat alles om haar draait. Ze manipuleert, liegt, verdraait en speelt het slachtoffer. Iedereen is met haar bezig, alles draait om haar daar zorgt ze met haar slachtofferrol voor. De hele familie, kinderen, vriendengroep, zelfs vreemde… ze raken in de ban van het slachtoffer spelen door deze narcist, ze is zo zielig, dat haar dit nu weer overkomt. Ze geniet er van, de speelt het zo goed dat ze ieders gedachte en gevoel m.b.t. haar en haar o zo slechte partner (het werkelijke slachtoffer) er mee onder controle heeft. Iedereen leeft met haar mee, praat met haar mee en doet met haar mee. Ze is is machtig manipulatief, weinig hebben het door… dat ze niet zelfstandig meer denken, maar denken vanuit haar slachtofferrol…   Medelijden is aandacht, iedereen is met haar bezig (narcistische voeding). Als het maar om haar draait, dat zij het middelpunt is!

Potentiële prooien krijgen te maken met een vrouw met slachtoffergedrag. Ze wekt medelijden door zich voor te doen als slachtoffer van haar exen en evt. anderen. Je krijgt er al snel medelijden mee. Niet beseffende dat ze je gedachte en gevoel beheerst, gedachtes gaan draaien om haar. Het logisch gevolg is dat je lief en zorgzaam gaat reageren naar het slachtoffer. Je denkt nauwelijks nog aan jezelf, je word voorzichtig met wat je zegt want je wilt haar niet kwetsen want dat deden die exen al zo erg. Je wilt dat ze het nu eens treft en gaat ervaren dat een relatie ook heel fijn kan zijn, dat er iemand is voor haar (jij). Jij hebt liefde en empathie, je en gaat dat misschien zelfs overdreven tonen (reddergedrag) om haar maar te laten voelen en beleven dat er ook goede mannen bestaan en dat zij die nu getroffen heeft in jou. Je gaat al dat fijns tonen en doen voor haar, alles voor haar om het gevoel (het slachtofferschap) weg te nemen bij haar, uitgaande dat er een fijne wederkerige (met verbinding) relatie gaat komen. Want met haar klachten over de ex geeft ze ook (dat denk je) aan wat ze wel wil en jij kan en wil dat bieden. Hij was er nooit voor haar, jij bent iemand die er voor iemand wil en zal zijn, ze moest alles alleen doen, jij bent iemand van het samen doen etc.

Ze zal het nog aandikken, je van nog meer slachtofferverhalen voorzien om nog meer de redder en gever los te maken in je. Ook haar moeder was er nooit voor haar, ze is misbruikt, ze heeft altijd alles alleen moeten doen, ze heeft het nog geen een keer getroffen in haar leven. Dat zet jou aan om nog meer te laten zien, nog meer te gaan doen en te willen betekenen voor haar. Jij raakt meer en meer op de achtergrond bij jezelf, je offert je op voor de liefde.

Maar niets wat je doet blijkt goed genoeg voor haar. al doe je het grootste en mooiste, ze haalt haar schouders op en zegt “Dat heb ik niet gewild”. Wat je uit liefde voor haar deed word gedevalueerd maar dat heb je niet door. Je begrijpt er niets van, het kwam toch vanuit je hart dat je dat deed en dat je haar met iets verraste. Je gaat iets anders doen voor haar, je werkt je rot om haar gevoel (slachtofferschap) die schijnbaar al een leven lang bestaat om te keren tot een fijn gevoel, dat ze gaat genieten van leuke, mooie en fijne dingen die jij vanuit gevoel voor haar doet. Je gaat steeds meer doen, steeds groter, steeds meer vanuit haar de liefde willen laten ervaren. Jij doet er zelfs voor jezelf niet meer toe, je bent alleen met haar bezig en doet werkelijk alles om haar zich het slachtoffer voelen weg te nemen. Je staat onder controle van haar, met haar slachtofferrol beheerst ze jou. Het moet om haar draaien!

In jou richting komt helemaal niets, er is geen wederkerigheid, jij bestaat niet, er is geen liefde… Je bent na verloop van jaren nog maar een schim van jezelf, je bent 24/7 slaaf van haar slachtofferrol. Iedereen is daar slaaf van… Jij gaat er aan onderdoor, haar gedrag is 24/7 gericht op jou onder controle houden en slaaf van haar te laten zijn. Als je tracht er ook toe te doen, gehoord en gezien te worden, er ook toe te doen en je geeft aan wat je niet lekker zit en hoe dat kan veranderen dan stuit je op een dikke muur. Alles ligt aan jou, je doet het zelf, alles word verdraait en terug geduwd naar jou. Jij bent de schuldige, altijd… Ze gaat vreemd, dat komt door jou. Alles wat mis gaat en alles wat zij mis doet komt door jou. Er word je constant een schuldgevoel aangepraat. Zelfs de omgeving gaat er aan meedoen, daar heeft zij met haar slachtofferrol voor gezorgd, ook zij zijn slaaf van haar slachtofferrol. Jouw schuldgevoel word nog groter, want iedereen staat tegenover jou al heb je daar zelf weinig tot niets voor gedaan, je hebt met de meeste niet eens ooit echt contact gehad. Toch is het zo.

schuldgevoel laat je jezelf nog meer opofferen, je raakt steeds verder van jezelf vandaan. Je isoleert jezelf, kruipt weg om jezelf te beschermen tegen de slaven van haar slachtofferrol. Je kan soms boos worden uit pure wanhoop, je kan jezelf wat aan willen gaan doen uit pure wanhoop, je zoekt hulpverlening maar die begrijpt er niets van want jij hebt ook niet door dat je slaaf bent dus kan dat niet overbrengen, je kan niet meer naast haar slapen want dan word je onrustig, dat is een angst die in het onderbewustzijn bestaat, je valt elke avond in slaap op de bank met de hoop niet meer wakker te worden, je kan overmatig drank of drugs gaan gebruiken om de angst die alles met haar te maken heeft te onderdrukken, krijgt nachtmerries over haar en haar omgeving… Je begrijpt er niets van dat je er zo aan toe bent, dat je zoveel angsten hebt, je word er depressief en suïcidaal van.

Jij bent verdwenen, van wie je was is niets meer over, je geniet nergens meer van zoals je altijd wel deed. Je bent uitgeput geraakt, je hebt alles gegeven… Je zit alleen maar nog met de vragen… Waar ben jij en wat is er toch met je aan de hand?

Je staat onder totale controle en bent een geketend slaaf van haar slachtofferrol!
En alle andere slaven zijn gehoorzaam aan haar, gehersenspoeld door haar slachtofferrol laten ze ze zich (mis)gebruiken om de druk op jou op vast te houden en op te voeren. Met als doel je onder haar controle te houden of te laten bezwijken onder de enorme druk.

Ook de Narcist is slaaf van eigen slachtofferrol

Het slachtofferschap is de identiteit die wordt aangeroepen om zich van het eigen falen, met het oog op de grootheidsfantasieën, het ik maak geen fouten, af te keren. Het slachtofferschap is in psychologisch opzicht het reddingsvest dat de persoon moet behoeden voor de narcistische krenkingen. Het aanklagen van de sociale omgeving, partner, de politiek, de werkgever, de maatschappij gebeurt met de souplesse van de gevallen kleuter: “Dat ligt toch niet aan mij, dat kan toch niet”.

Een Narcistisch persoon leeft in eigen schijnwereld wat een voor haar niet te weerstane mentale staat is waarin nooit iets zal veranderen behalve die waar ze slachtoffer van is. Wat er ook mis gaat in het leven van een narcist, zij is het slachtoffer. Ze word geleefd door haar slachtoffergevoel… Ze was op jonge leeftijd slachtoffer van verwaarlozing en/of misbruik. Dat slachtoffer is ze nu nog doordat de trauma’s toen niet herkent, erkent en verwerkt. Als volwassene is ze nog steeds het kind dat nergens iets aan kan doen en niet bij machte is zelf voor verandering te zorgen en dus altijd het hulpeloze slachtoffer (het kind). De slachtofferrol is 5 jarig kind gedrag, toen was ze dat inderdaad… ze is het gebleven.

Enkele voorbeelden

  • Gaat het in een relatie mis, dan is zij het slachtoffer, alle (ex) partner(s) zijn slechteriken.
  • Worden kinderen bij haar uit huis geplaatst, dan is zij het slachtoffer van de kinderbescherming, de rechter, partner, de vader, haar advocate etc.
  • Als de kinderen grenzeloos gedrag vertonen dan zijn de kinderen die toch niet luisteren… Zij is het hulpeloze slachtoffer die met zulke kinderen niet de leidende moederrol kan vervullen.
  • Gaat ze vreemd dan komt dat door een ander of iets anders, zij is het slachtoffer van…
  • Word haar frauderen ontdekt en aangepakt. Dan is ze niet de fraudeur maar is ze slachtoffer van degene die het ontdekte en/of aanhangig maakte.
  • Gaat vertrouwen stuk, door haar vreemdgaan, roddelen, beloftes niet nakomen ed. dan is zij het slachtoffer van degene die haar liet vreemdgaan, liet roddelen ed.

Roddel is niet meer dan voeding (aandacht & bevestiging) halen bij andere… De schuld altijd bij andere leggen is zeggen, andere moeten voor mijn welzijn, mijn gedrag, mijn innerlijke toestand zorgen… ik kan dat niet zelf. Een narcist gedraagt zich als een hulpeloos afhankelijk kind en hoe handig is dan de slachtofferrol, bijna niemand laat een slachtoffer toch liggen…

Net als het hulpeloze (slachtoffer) kind kan een narcist de regie over eigen leven niet nemen. Een kind is afhankelijk van degene die het kind opvoed.  Met de slachtofferrol zegt een narcist ook “ik kan er niets aan doen, ik ben kind en kan (nog) geen verantwoording dragen over mijn eigen leven”.  Ze is altijd het slachtoffer van haar eigen slachtofferrol, want alles blijft mis gaan, elke relatie wordt drama met een narcist die geen verantwoordelijkheden aan kan. Narcisten hebben een hele sterke neiging tot roddelen als het niet goed gaat, of te wel de verantwoordelijkheid afschuiven op de ander. Iedereen die haar roddels (haar werkelijkheid) serieus neemt bevestigd dat haar slachtofferrol de juiste rol is. Dat zelf verantwoording/regie nemen over eigen leven en hoe een relatie verloopt en dus volwassen worden geen is optie zegt men. Hoe meer van deze bevestigingen des te sterker en schadelijker word de narcistische persoonlijkheid. Dit zegt natuurlijk ook heel veel over die omgeving.

Als partner van een narcist loop je op je tenen, de angst haar het slachtoffergevoel te geven met alle gevolgen van dien gaat je doen en laten beheersen. Je kan jezelf niet meer zijn, en wordt een schim van wie je was en trekt je terug (isolement) om maar geen fouten (in de beleving van de narcist) te maken… dat is reële angst! Er is maar een oplossing om van die angst af te komen en dat is een veilige plek zoeken en zo snel mogelijk weggaan want de slachtofferrol van een narcist gaat nooit weg. Een narcist zal zelf nooit verantwoording nemen voor eigen gedrag, dat kan het emotioneel 5 jarig kind niet.