Manipulatief gedrag, op de kinder manier

(verborgen) narcisten zijn ernstig beschadigd in hun kindertijd, dit kan door verwaarlozing en/of misbruik zijn. Door trauma’s in de kindertijd (< 5 á 6 jaar) kan er een emotionele ontwikkelingsstoornis en hechtingsstoornis ontstaan.

Dat is waar je als je pech hebt als partner mee te maken krijgt. Iemand die zich niet aan andere/partner hecht en de (sociaal) emotionele vaardigheden van een kind gebruikt om te krijgen wat ze wil.

Kinderen zijn uitstekend manipulators, dat hoort ook bij kinderen. Voor kinderen is het de manier om te krijgen wat ze nodig hebben. Baby’s kunnen nog niet praten, ze huilen als ze eten willen… dat is manipulatietechniek die bij baby’s hoort. Als het kind opgroeit leert het steeds meer, elke leeftijd is een stap hoger in de ontwikkeling. Vanaf de geboorte tot volwassen leeftijd leert iemand vaardigheden. Baby’s huilen en als ze dan eten krijgen koppelen ze dat aan elkaar, huilen betekent eten, later gaan ze een stem krijgen en met dada iets aangeven, etc. en als ze gaan praten leren ze dingen met woorden aangeven en vragen. Wat als die ontwikkeling stagneert of in het ergste geval stop, en dat al op hele jonge leeftijd..?

Openlijk narcisten zijn zeer goede manipulators. Ze weten alles zo te brengen dat het altijd aan andere ligt. Toch weten ze van zichzelf dat ze onuitstaanbaar kunnen zijn maar als er problemen ontstaan verdwijnt de zelfreflectie. Ook willen ze altijd gelijk hebben, ze zijn alwetend zelfs als het om en over jou gaat en een onderwerp waar jij bv volop mee te maken hebben en zij niet kent. Ze praten niet met je, er vind geen dialoog en geen conversatie plaats, ze praten tegen je. Dat is geen communicatie, dat is willen dat een ander jou hoort maar wat de ander zegt komt geheel niet binnen en word dan ook niet serieus genomen. Als het je toch serieus genomen wenst te worden en volhoud beoordelen en bestempelen ze wat je zegt tot iets onzinnigs, doms, iets wat niet waar kan zijn etc. Een gesprekspartner heb je er echt niet aan, iets bespreken en alle opties open hebben is onmogelijk, problemen blijven problemen… je hebt je te schikken naar hun mening en wensen. Je kan er niets mee, haar/hem alleen zoveel mogelijk mijden.

Mijn ex schoonmoeder was er zo een, ze wist dat ze niet een heel prettig mens was voor ander, ze liet het weleens doorschemeren dat ze een hard karakter had. Er was ook weinig tot niets vanuit gevoel te bemerken bij haar. Erg dominant gedrag, schreeuwde je toe in plaats van een gesprek aangaan en kleineerde andere, zelfs haar eigen man. Ze wist ook alles beter dan andere en als er problemen waren lag het aan andere, wilde mensen niets meer van haar weten dan lag dat aan die mensen etc. Ze wond geen doekjes om haar dominantie, betweterigheid, hardheid en ongevoeligheid… Dit heeft veel met lage eigenwaarde te maken… Ze geeft aan “ik ben een bullebak, ik ga de strijd aan dus kom dus niet te dichtbij”, maar eigenlijk zegt ze “ik ben heel kwetsbaar, ik ben bang”. Het beste is tegen zulke personen je mond te houden, laat ze geloven dat ze beter weten etc. maar het gaat ze ene oor in en andere oor uit. Laat ze zichzelf maar in de maling nemen 😉

Verborgen narcisten zijn er slechter aan toe, ze zijn nog ernstiger beschadigd (getraumatiseerd) in hun kindertijd. Ze zijn kind gebleven, althans in sociaal emotioneel opzicht. Dat is wat ook vaak verwarrend brengt, als gaslighten effect heeft op de partner van een verborgen narcist. Je hersenen raken in de war als je tegenover een volwassen persoon zit die op een manier als een klein kind met dingen omgaat. Ook bij een verborgen narcist is niets waar van wat je zegt, het word niet eens als optie overwogen, alles ligt aan een ander, als zij iets doen wat niet okay is komt dat ook door een ander of iets anders, er is geen conversatie mee aan te gaan, praten tegen je/niet met je, problemen blijven problemen omdat ze altijd door een ander komen (geen verantwoordelijk voor eigen aandeel nemen).

Daarnaast zijn er tal van kinderlijke gedragingen bij verborgen narcisten.

Ze is uitmuntend manipulators, eigenlijk volleerd kinderen. Ze vraagt je zelden tot nooit iets op een directe en dus volwassen wijze. Ze doet geen verzoeken maar manipuleert als een kind totdat je doet of geeft wat ze wil. Zoals een baby huilt om eten, zoals een iets ouder kindje met dada en wijzen naar iets duidelijk maakt wat ze wil, zo doet een verborgen narcist het ook met wijzen, geluidjes maken ed.

Zuchten, puffen en steunen is wat de verborgen narcist veelvuldig gebruikt in plaats van een verzoek doen. En veel meer van dit kinderlijke gedrag doordat ze volwassen sociaal emotionele vaardigheden en dus duidelijk verzoeken niet kent. Enkele voorbeelden hieronder.

  • Ze krijgt bv de ovenschaal niet in de magnetronoven.. een hoop gezucht, gepuf en gesteun terwijl ze het probeert. de bedoeling is dat jij op staat en zegt “laat mij het maar doen”. Ook al doe je het tien keer en weet ze onderhand wel dat jij er handiger in bent, ze zal je niet verzoeken “zet jij de schaal even in de oven”… Het is elke keer weer gezucht, gepuf en gesteun… Dat is haar manier van laten weten, net als de huilende baby… Alleen die baby gaat na een tijdje wel leren dat er woordjes bestaan. Een volwassen mens pakt zelf haar problemen aan, neemt de eigen verantwoordelijkheid en werkt samen om samen en is constructief om tot iets te komen, dat is een vaardigheid die een narcist niet heeft ontwikkelt. (cognitieve ontwikkeling)
  • Als er iets mis gaat klaagt een verborgen narcist… het liefst bij andere. Dit om andere te bewegen jou te laten weten of laten voelen (je bv gaan vermijden) dat jij o zo fout was. Het gedrag van een peuter die zich gepest voelt en naar mama rent en roept dat ze zand over zich heen gegooid kreeg en geholpen moet worden. Dat de verborgen narcist zelf de aanleiding is van het geheel of net als de peuter die vervelend deed en daardoor een handje zand toegeworpen kreeg word er niet bij verteld. Het ligt dus altijd aan de ander, dat is peuter gedrag om andere te manipuleren tot bieden van hulp voor iets wat het zelf niet kan.
  • Een kind zegt dat het iets niet wilde omdat het de zinnen op iets anders/extra’s heeft gezet. Zo doet een verborgen narcist het ook. Ze geeft signalen (dada) van dat ze iets leuk vind, jij pikt dat op en verrast haar er mee. een volwassene zal blij zijn en dat laten merken door er tevreden mee te zijn. Een verborgen narcist zal zeggen “dat heb ik niet gewild” zoals een klein kind het doet om het volgende voor elkaar te krijgen of te krijgen.Een kind (< 5 jaar) heeft een pop met blond haar gezien en zal laten weten hoe mooi ze die vind, jij gaat de pop later halen om haar te verrassen met een cadeautje, in tussen heeft het kind alweer een andere pop gezien met zwart haar die ze nu leuk vind, dat is dan het laatste wat ze in gedachte heeft. Jij komt met de blonde pop aan, zij heeft de zwartharige in haar hoofdje… “die wilde ik niet” zal ze zeggen om aan te geven dat ze nu wat anders wil, maar een < 5 jarig begrijpt dat ook gewoon nog niet.
  • Als een kind geen zin heeft om af te wassen maakt het kind er een janboel van. Een verborgen narcist doet dat ook, je haalt bv vieze borden uit de kast, vies bestek uit de la… een teken van dat jij het moet gaan doen als je van schone borden en met schoon bestek wil eten. Als een normaal volwassene geen zin heeft om af te wassen vraagt ze een ander om af te wassen, ze doet een verzoek.

Zo zijn er vele voorbeelden te geven van hoe een verborgen narcist het doet. Denk zelf maar aan < 5 jarig kind gedrag, dan weet je genoeg, zo doet een verborgen narcist het.

Manipulatief gedrag door een verborgen narcist is op indirecte en dus kinderlijke manier gedaan krijgen, met gedragingen die iets uitlokken in plaats van verzoeken doen, een conversatie voeren ed. Dat is verre van op volwassen manier, volwassene converseren en spreken duidelijke taal.

Verborgen narcisten zijn ook vaak erg gesloten mensen, ze zeggen niets tot weinig over zichzelf. Je krijgt er geen hoogte van, zelfs non-verbale signalen zijn nauwelijks aanwezig. Communicatie bestaat voor een groot deel uit non-verbale communicatie, dat maakt het bij verborgen narcisten nog moeilijker. Normale non-verbale signalen zijn er nauwelijks, houding, wijze van kijken, uitbundigheid, toonaard van de stem etc. etc. het is er nauwelijks tot niet. Dit heeft alles te maken met hoe ze in contact staat met eigen emoties waar dan ook geen uitdrukking aan gegeven kan worden, dat is niet geleerd/ontwikkelt op de leeftijd dat dit moest gebeuren. Ze is als een jong kind (< 5 jaar) dat logisch gezien de leeftijd nog moet ontwikkelen.

Je kunt bij zo’n iemand volledig uitgeput raken en jezelf zo kwijt raken dat je na verloop van jaren nog maar een schim bent van wie je was voor je met deze persoon te maken had. Je levert een uitputtende strijd om volwassen gedrag van iemand waarvan je dat niet kan verwachten.

Het is ook best begrijpelijk dat een omgeving gemanipuleerd raakt en steunders van de narcist worden. Voor hen is het onvolwassen gedrag ook verwarrend. Het werkt verwarrend, ze beseffen het vaak niet dat het gedrag geen gedrag is wat bij een volwassene hoort. Ze zien een volwassene en gaan van een volwassene uit. In de hersenen word dat vanuit de visuele signalen die binnenkomen automatisch zo geplaatst en daarom is het zo moeilijk te zien dat iemand zich niet volwassen gedraagt en dus op een volwassen manier met problemen, relaties etc. omgaat. Een volwassen omgeving die roddel/geklaag aanhoort en daar zich iets van aantrekken past zich erg aan het kinderlijk gedrag aan… Als je met een werkelijk kind van 5 jaar communiceert doe je dit ook, je past je aan het niveau aan.

Voor mensen die gevoelig zijn, hps, aanpassers ed. is dit verraderlijk en gevaarlijk. Je kan je zo aan gaan passen aan het kinderlijk gedrag dat je jezelf kwijt kan raken. Je kan zelfs soortgelijk gedrag gaan vertonen als je heel lang aanpast aan het kind in haar. Je gaat bv op haar niveau communiceren doordat dit onbewust gewoon gaat worden. Gezien de kindertaal de enige taal is waarmee zij spreekt ga jij je daaraan aanpassen, zoals je dat met een werkelijk < 5 jarig kind ook zou doen. Je wilt immers verstaan en begrepen worden!

Je kan geen volwassen relatie hebben met iemand met de sociaal emotionele ontwikkeling van een <5 jarige. Deze relaties worden altijd heel snel problematisch… Mensen uit de omgeving worden al heel snel betrokken in de relatie. Er is geen volwassen relatie, maar een relatie tussen twee uiterste… Tussen een kind en een (meer ontwikkelde) volwassene en dat is gedoemd tot mislukken. Een volwassen lijf met daarin een kind is een kind!

In zo’n relatie blijven hangen omdat je graag beter wil, liefde voelt, hoopt op verandering, of hoopt dat je haar kunt helpen etc. gaat altijd ten koste van jezelf. Het maakt niet uit of het een partner relatie, familie, vriendschap ed. is… het zal nooit een gelijkwaardige relatie kunnen zijn en worden.

Kijk ook naar jezelf, wat gebeurt met jou in een relatie, welke dan ook.

Volwassen gedrag vraagt om volwassen gedrag terug. Bij iemand die volwassen gedrag geheel niet machtig is ga jij je automatisch aanpassen, anders gedragen dan je normaal (met volwassen mensen) doet. Gebeurt dit eens dan kan dat, als dat altijd zo is dan is het een patroon, dan klopt er iets niet.
Als je op jouw volwassen gedrag nooit geen volwassen gedrag/reactie krijgt en dat is stelselmatig zo dan klopt er iets echt.
Als iemand altijd klaagt over andere zonder dat ooit iets blijkt van eigen aandeel en verantwoordelijkheid nemen. Dan klopt er iets echt niet.
Ga jij gedrag naar andere vertonen doordat iemand veel over die ander roddelt/gal spuwt… dan klopt er echt iets niet.
Dit is zelfdestructief gedrag!