De 10 kenmerken van pathologische leugenaars

Pathologisch leugenaars hebben een onbedwingbare drang hebben om te liegen. Narcisten en Psychopaten zijn hier uiterst bedreven in, ze liegen vaak, ze roddelen vaak en doen dit heel overtuigend. De volgende kenmerken helpen u om dergelijke leugenaars en roddelaars beter te kunnen ontmaskeren.

 1. Pathologische leugenaars leggen een enorm empathisch vermogen aan de dag, maar handelen niet vanuit sympathie, maar puur en alleen vanuit eigenbelang.
 2. Ze voelen precies aan waar zwakke punten van andere liggen. Ze gebruiken deze zwakke plekken om een vertrouwensband te creëren om daar uiteindelijk misbruik van te maken.
 3. Ze voelen geen remmingen bij het vertellen van leugens en weten met veel overtuigingskracht dingen te brengen.
 4. Het vertellen van leugens is een levenshouding geworden en pathologische leugenaars moeten dan ook liegen om zich goed te voelen.
 5. Ze hebben absoluut geen last van hun geweten, het zijn gewetenloze mensen. Waar ze wel last van hebben is wat hun liegen veroorzaakt, bijvoorbeeld dat ze vaak (relatie) problemen hebben doordat vertrouwen en integriteit worden aangetast.
 6. Het verspreiden van leugens geeft pathologische leugenaars een gevoel van macht, omdat zij iets weten wat die ander niet weet: namelijk dat ze liegen en dat wat andere onder controle hebben met hun leugens en ze met hun slinkse leugen andere tegen elkaar op kunnen zetten.
 7. Pathologisch leugenaars weten andere zo te manipuleren dat deze andere de leugens verder in hun omgeving gaan verspreiden.
 8. Vaak hebben pathologische leugenaars een bepaalde maar oppervlakkige charme, die ze inzetten om mensen te manipuleren en een band op te bouwen. Ze komen leuk, lief, aardig e.d. over maar uit hun mond komt negatief.
 9. Ze roddelen graag, ze plegen vaak laster en smaad. Het deert hen niet hoe ze een ander daarmee beschadigen. Ze hebben geen schroom om negatief over een ander te verspreiden.
 10. Ze zetten zich negatief in, ze kunnen je doen geloven dat ze positief willen en doen maar je ziet dat niet. Ofwel, je hoort woorden maar er zijn geen daden.

Belangrijk is je het volgende te bedenken, herken het:

 • Iemand die tegen jou roddelt die liegt vaak.
 • Roddel is per definitie negatief.
 • Wie tegen jou roddelt die roddelt ook over jou.
 • Liegen en roddelen heeft meestal tot doel zichzelf wit te laten lijken
 • Roddel dient alleen het doel van de roddelaar.
 • Wie liegt en vaak roddelt heeft veel te verbergen, de waarheid!
 • Roddelaars zijn  haantje de voorste, ze zijn altijd de eerste die iets vertellen…
  Ze zorgen ervoor dat ze degene waarover ze liegen en roddelen voor zijn..
 • Laat jij je beïnvloeden door roddel, leugens en/of eenzijdige verhalen. Dan laat jij je manipuleren en misbruiken.